Heemkundekring
't Hof van Liessent


Doel


Het bevorderen in brede kring van de belangstelling voor en de kennis van eigen streek, volk en gebruiken daarvan en heemkundig waardevolle overblijfselen uit vroeger tijden. Zij tracht dit doel te bereiken door het onderzoeken en bestuderen van cultuurhistorische aspecten van het werkgebied. Ook het veiligstellen van heemkundig belangrijke terreinen, onroerende en roerende goederen, zaken, voorwerpen en oudheidkundige gegevens in en van het werkgebied en zijn omgeving. Onder meer organiseert zij excursies, eventueel cursussen, lezingen, publicaties en tentoonstellingen, hetzij zelfstandig, hetzij in samenwerking met andere groeperingen en instanties, alsmede het deelnemen aan activiteiten van andere verenigingen, welke met vorenstaand doel verband houden of daartoe van belang zijn, alles in de ruimste zin des woord. De vereniging stelt zich onafhankelijk op ten aanzien van politiek.


Belangrijke kenmerken
Hoe proberen we onze doelstellingen te bereiken?
Statuten en Huishoudelijk Reglement

Geachte leden,

Gedurende het afgelopen jaar hebben zich diverse nieuwe leden gemeld bij onze Heemkundekring. Zij hebben van ons het Huishoudelijk Reglement ontvangen. Mochten er echter leden zijn die graag de statuten van onze vereniging willen ontvangen, gelieve dit dan te melden bij het secretariaat. Ook indien u een exemplaar wilt van het Huishoudelijk Reglement kunt u dit opvragen. Tel. Secretariaat: Nelly van den Biggelaar-Jansen, e-mail: info@hofvanliessent.nl


De redactie